Mua Số Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,200.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :16-07-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
16-07-19 Đắc Lắc
Quảng Nam
15-07-19TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
261
14-07-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
232
13-07-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
254
12-07-19Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận
258
11-07-19Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đuôi 3 Quảng Bình
264
10-07-19Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
250
09-07-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Đắc Lắc,
Trúng đầu 9 Quảng Nam
223
08-07-19TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
234
07-07-19Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
258
06-07-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
226
05-07-19Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
233
04-07-19Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 Quảng Trị,
Trúng đuôi 4 Quảng Bình
259
03-07-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
253
02-07-19Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 1 Quảng Nam
255
01-07-19TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 0 Phú Yên
248
30-06-19Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 Khánh Hòa212
29-06-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 9 Đắc Nông
261
28-06-19Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 8 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
235
27-06-19Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng đuôi 2 Quảng Bình
244
26-06-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
270
25-06-19Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 9 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
233
24-06-19TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 8 TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
261
23-06-19Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
240
22-06-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
258
21-06-19Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 1 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
269
20-06-19Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng đầu 9 Quảng Trị
249
19-06-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa248
18-06-19Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 6 Quảng Nam
250
17-06-19TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 7 Phú Yên
226
16-06-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
286
15-06-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 0 Đắc Nông
277