Mua Số Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,200.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :


Qúy khách nạp thẻ xong vui lòng đợi 1-10 phút để hệ thống mang thẻ đi gạch Nếu đợi quá lâu quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ.


không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
19-09-18Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
238
18-09-18Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 5 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 3 Quảng Nam
216
17-09-18TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng đầu 5 Phú Yên
242
16-09-18Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
248
15-09-18Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
249
14-09-18Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
264
13-09-18Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 5 Quảng Bình
277
12-09-18Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
230
11-09-18Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam295
10-09-18TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
256
09-09-18Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
256
08-09-18Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 5 Đắc Nông
244
07-09-18Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 3 Ninh Thuận
291
06-09-18Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 2 Quảng Bình
275
05-09-18Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa254
04-09-18Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
248
03-09-18TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 7 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
231
02-09-18Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
212
01-09-18Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
245
31-08-18Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận244
30-08-18Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
257
29-08-18Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
282
28-08-18Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
205
27-08-18TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 TT Huế,
Trúng đầu 6 Phú Yên
252
26-08-18Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
249
25-08-18Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
214
24-08-18Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận252
23-08-18Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
262
22-08-18Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
232
21-08-18Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
224
20-08-18TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 0 Phú Yên
267