Mua Số Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,200.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :


Qúy khách nạp thẻ xong vui lòng đợi 1-10 phút để hệ thống mang thẻ đi gạch Nếu đợi quá lâu quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ.


không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
Đà Nẵng
Khánh Hòa
20-11-18Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
278
19-11-18TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 3 Phú Yên
263
18-11-18Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 8 Kon Tum269
17-11-18Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 4 Đắc Nông
249
16-11-18Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
260
15-11-18Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
263
14-11-18Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
230
13-11-18Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 5 Quảng Nam
236
12-11-18TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
241
11-11-18Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
275
10-11-18Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
250
09-11-18Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 4 Ninh Thuận
241
08-11-18Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị
242
07-11-18Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
274
06-11-18Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
257
05-11-18TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Phú Yên238
04-11-18Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Kon Tum,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
270
03-11-18Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 5 Đắc Nông
287
02-11-18Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
256
01-11-18Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 8 Quảng Bình
245
31-10-18Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa235
30-10-18Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
208
29-10-18TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
242
28-10-18Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa240
27-10-18Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
265
26-10-18Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
257
25-10-18Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 9 Quảng Bình
244
24-10-18Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Đà Nẵng282
23-10-18Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 5 Đắc Lắc256
22-10-18TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
277
21-10-18Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum261