Mua Số Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,200.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :18-02-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
18-02-19 TT Huế
Phú Yên
17-02-19Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Kon Tum,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
257
16-02-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
229
15-02-19Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đầu 8 Gia Lai,
Trúng đuôi 9 Ninh Thuận
250
14-02-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng đầu 3 Quảng Trị
270
13-02-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
248
12-02-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 8 Quảng Nam
257
11-02-19TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 5 Phú Yên
237
10-02-19Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
244
09-02-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
246
08-02-19Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
228
07-02-19Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Trị,
Trúng đầu 8 Quảng Bình
217
06-02-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
281
05-02-19Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
244
04-02-19TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
210
03-02-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Kon Tum,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
265
02-02-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
238
01-02-19Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Gia Lai250
31-01-19Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
280
30-01-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
277
29-01-19Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
255
28-01-19TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
266
27-01-19Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Kon Tum,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
208
26-01-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
271
25-01-19Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
258
24-01-19Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 7 Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng đuôi 8 Quảng Bình
229
23-01-19Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
261
22-01-19Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
267
21-01-19TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Phú Yên248
20-01-19Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 7 Kon Tum,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
260
19-01-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 5 Đắc Nông
261
18-01-19Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
258